Önemli Tarihler

Açıklama Tarihler
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 15 Eylül 2017
Bildiri / Poster Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 03 Nisan 2018
Kongre Programının Açıklanması 10 Nisan 2018
Kongre Özet Kitabının Basılması 28 Nisan 2018
Kongre Tarihi 28 Nisan - 01 Mayıs 2018
Kongre Bildiri Kitapçığı ve E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi 20 Mayıs 2018
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 30 Haziran 2018
E -Kitabının Yayımlanması ( Kitap Bölümü ) 30 Haziran 2018
Erken Kayıt 31 Mart 2018